Opdrachtgevers

Van der Valk advies wordt door verschillende soorten opdrachtgevers ingezet voor onderzoek en advies voor beleidsvraagstukken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en voor vraagstukken binnen de sociale en de sociaal-economische sector.

Bij een substantieel aantal van onze opdrachten en projecten is er sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap. Onze opdrachtgevers zijn dan instellingen of stichtingen van sociale partners uit bijvoorbeeld het onderwijs; uit de bouwnijverheid en infrastructuur of uit de metaal- of transportsector.

Tot onze opdrachtgevers behoren met name:

overheid
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeentelijke diensten (GGD Rotterdam-Rijnmond, Bestuurdienst Rotterdam).

sociale partners
werkgevers- en werknemersorganisaties en hun paritaire organisaties in b.v. de bouwnijverheid, metaal, onderwijs, beroepsgoederenvervoer.

diversen
private stichtingen, ondernemingen etc.

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap