Over

Drs. Peter van der Valk (1960) is als socioloog gespecialiseerd in het sociaal-economisch beleid. Hij is onder andere als beleidsadviseur werkzaam geweest voor de vakbeweging (FNV) en was namens de vakbeweging lobbyist voor de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement. Daarnaast heeft hij enkele projecten uitgevoerd in het kader van de Europese toetreding van enkele kandidaat-lidstaten. Sinds enkele jaren is hij zelfstandig onderzoeker/adviseur op het terrein van arbeidsverhoudingen, sociale politiek en relaties tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap