Profiel

Bij Van der Valk advies draait het bij vraagstukken van beleid en bestuur altijd om de consequenties van dat beleid voor groepen mensen. Of dat nu bedoelde of onbedoelde consequenties zijn.

Onze manier van werken gaat uit van een integrale benadering van beleid, praktijk en onderzoek. Een advies, plan van aanpak of onderzoeksrapport zal altijd vanuit deze drie invalshoeken worden geschreven.


    Voor ons staat onderzoek nooit op zichzelf. Het moet de bakens verzetten voor het beleid of voor de praktijk. Onderzoek moet relevant en doelgericht zijn. Maar het beleid/bestuur kan niet volstaan met het stellen van doelen op basis van (wetenschappelijk) verantwoord onderzoek. Voor ons moeten doelen haalbaar zijn en draagvlak hebben. De praktijk (of dat nu andere beleidsuitvoerders of doelgroepen van beleid betreft) is van groot belang. Enerzijds omdat beleid zonder een zeker commitment van de praktijk een lege huls blijft, anderzijds omdat de praktijk regelmatig daadwerkelijke beleidsverbeteringen aanbrengt. De impact van een goed uitgevoerde evaluatie, experiment of pilotproject kan groot zijn.

Onze adviezen stoelen op een bijzondere mix van een op maat gesneden onderzoeksopzet, verkenning van mogelijke beleidsmaatregelen en van bestuursopties.

Van der Valk advies - en voorheen Steijvers | Van der Valk – worden vooral gevraagd voor vraagstukken van beleid en bestuur waarbij verschillende of tegengestelde belangen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor vraagstukken in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties; maar ook voor een vraagstuk als de omstreden invoering van een opvang voor kwetsbare groepen in een stadswijk. Juist in zo’n spanningsveld komt een integrale benadering goed tot zijn recht omdat onze adviezen stoelen op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en draagvlak.

Onze werkzaamheden richten zich grotendeels op (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek, advies, evaluatie en projectcoördinatie.

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap