Werkvelden


• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt [meer]
  In dit brede werkveld zijn terugkerende onderwerpen: vraag- en aanbodontwikkelingen op regionale en sectorale arbeidsmarkten; kwalitatieve en kwantitatieve aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeidmarkt in specifieke sectoren en branches; kwetsbare arbeidsmarktgroepen en de instroombevordering van specifieke doelgroepen.

  Eerdere werkzaamheden:
  • ontwikkelen van branche- en sectorspecifieke arbeidsmarktprogramma´s.
  • evalueren van arbeidsmarktprojecten en –instrumentarium.
  • ontwikkelen van een monitor voor beleid en instrumentarium.
  • bevorderen van instroom van (specifieke) arbeidsmarktgroepen in b.v. de onderwijs-, metaal- of transportsector.
  • inhoudelijk organiseren van congressen en expertmeetings over onderwijs en arbeidsmarkt.

• Sociaal-economische driehoek [meer]
  Voor dit werkveld noemen we vooral onderwerpen waarbij de relaties tussen overheid en werknemers- en werkgeversorganisaties van belang zijn. Onderwerpen die veelal liggen op het gebied van sociale zekerheid, cao, arbeidsvoorziening en reïntegratie.

  Eerdere werkzaamheden:
  • ontwikkelen van arbeidsmarktprogramma’s en beleidsnotities t.b.v. CAO-overleg.
  • inventariseren en vergelijken van bestaande (overleg)structuur tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties in verschillende landen (b.v. sociale dialoog in Nederland en Turkije).
  • adviseren over bevordering arbeidsparticipatie en beperking instroom in sociale zekerheidsvoorzieningen.
  • adviseren over vernieuwing van sociaal zekerheidsstelsel; arbeidsvoorziening en reïntegratie van achterstandsgroepen.
  • adviseren over aanbestedingsbeleid en implementatie van aanbevelingen Parlementaire Enquête Bouwnijverheid.

• Evaluatie landelijke campagnes, quick scans en (internationaal) vergelijkend onderzoek [meer]
  Dit werkveld betreft met name evaluatief en internationaal vergelijkend onderzoek.

  Eerdere werkzaamheden:
  evalueren van landelijke campagnes op het gebied van arbeidsomstandigheden, werkgelegenheid en milieu, zoals de campagne ‘1 op 6’ (valgevaar in de bouw) en de klimaatcampagne ‘HIER’.
  • uitvoeren van (ander) evaluatief onderzoek (b.v. naar de werking van invaloplossingen in het onderwijs) en het uitvoeren van meerdere zogenaamde quick scans (b.v. voor het ‘loopbaantraject in bouw en infra’).
  • uitvoeren van internationaal vergelijkend onderzoek (b.v. naar de medezeggenschapssituatie van werknemers in Hongarije en Nederland).

• Beleid en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen [meer]
  In dit bijzondere werkveld richten wij onze aandacht met name op het ontwikkelen en evalueren van beleid en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen én op de leefbaarheid in probleemwijken.

  Eerdere werkzaamheden:
  • ontwikkelen en ontwerpen van een protocol voor de vestiging van nieuwe voorzieningen in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang in overleg met wijk en buurt.
  • evalueren van een door de GGD ontwikkeld en gevoerd preventiebeleid in Rotterdamse coffeeshops.
  • onderzoeken in hoeverre ouders van schipperskinderen behoefte hebben aan een aparte voorziening voor schipperskinderen die bijzondere zorg en extra begeleiding nodig hebben.

Home | Profiel | Werkvelden | Opdrachten | Contact | Sitemap